Formandsnyt

Hilsen fra den fungerende formand - Januar 2024

Kære medlemmer af OK klubben i Præstø.

Vi forlader nu året 2023 med de udfordringer, der har været, og vi ser frem til at byde jer velkommen i 2024.

Vi har i 2024 arrangeret rejse til Bornholm. Se omtalen i dette program.

Forårsturen går til Lolland, hvor vi besøger Femern-projektet og Reventlow museum.

Sommerturen går til Kalundborg Museum og Vor Frue Kirke.

Vi har igen fået en aftale med Præstø Menighedsråd på plads, så vi også i 2024 kan holde vores møder i Kirkehuset.

OK klubbernes landsformand, Flemming Brank, blev i forsommeren 2023 ramt af sygdom. Det betød, at han måtte søge orlov fra posten frem til 1. oktober. I efteråret måtte han desværre meddele, at han ikke længere kunne bestride posten og har helt måtte trække sig fra videre arbejde i landsorganisationen. Det var tredje gang, han var landsformand, og som han selv skriver: ”Tredje gang blev ikke lykkens gang”.

Næstformand Bente Steffensen varetager Flemming Brank’ arbejde frem til det kommende delegeretmøde, som afholdes den 5. og 6. april 2024.

Med forårets og sommerens tilbud er der rig mulighed for at møde andre mennesker og få talt og hygget sammen.

Med disse ord vil jeg sige tak til alle medlemmer for året 2023 og tak til bestyrelsen og frivillige hjælpere for et godt samarbejde hen over året. Det er af stor betydning, for at klubben kan fungere.

Med dette ønskes alle et godt Nytår og på gensyn i 2024.

Det var med stor sorg, vi fik meddelelsen om, at vores tidligere formand for OK klubben i Præstø, Birgitte Henning, stille sov ind efter et sygdomsforløb. Vi husker Birgitte som en ildsjæl, der havde overskud og energi til at ville det bedste både for medlemmerne i klubben og for familien.
Vore tanker går til Peder og deres tre piger, som har mistet et kært familiemenneske.

Benny