Formandsnyt

Fra den fungerende formand august 2023

Vi håber, I har nydt sommeren indtil nu og er klar til andet halvår i OK Klubben.
Benny har varetaget formandsjobbet, efter Birgitte Henning måtte trække sig
som formand på grund af sygdom.

Vi skal i den forbindelse sige tak til Birgitte for den kæmpe indsats, hun har gjort
for klubben igennem mange år.

Vagn Jacobsen har valgt at trække sig fra bestyrelsen. Vi siger en stor tak til Vagn
for indsatsen igennem, efterhånden en hel del år.

Også Grethe Henriksen, som har spillet til adskillige mandagsmøder igennem
årene, har valgt at stoppe. En stor tak til Grethe for indsatsen skal lyde herfra.

Samtidig siger vi velkommen til Bente Rasmussen og Hanne Kreutz, som er nye
i bestyrelsen. Hanne varetager nu kassererposten.

Lennart Magnussen står nu for kortspillet i Aktivitetshuset.

Vi deltog også i dette års repræsentantskabsmøde i landsorganisationen i
Odense den 21. april. Her blev den siddende formand for landsorganisationen,
Flemming Brank, genvalgt.

Også til næste år afholdes de genopståede regionalmøder: ét i Jylland, for dem
vest for Storebælt, og ét i Høje Tåstrup. Det er for bestyrelsesmedlemmer, men
også for de frivillige, der yder en indsats i klubberne. Her kan man tale sammen
på tværs af klubberne og blive inspireret til nye ideer.

Det har været et travlt forår, men det har også givet en række spændende
gæster til møderne, der kommer med hver deres interessante emne.

Der er arrangeret en rejse til Bornholm i 2024. Mere om rejsen kan ses i dette
program og i rejsebeskrivelsen.

Vi glæder os til at se jer i efteråret 2023, og være med til at skabe nogle gode
møder.

På gensyn!

Benny

Fra Formanden januar 2023

Det har været noget anderledes, at lave program for foråret 2023, end det plejer.

Kommunen skal spare. De vil ikke betale vores husleje i Kirkehuset mere, da
de har ”egnede” lokaler til os. Vi har fået tilbudt cafeen på Præstø skole fra kl.
15.30 eller cafeen i Multicentret. Begge tilbud syntes vi ikke er godt for os, da vi
gerne vil høre foredrag og være hjemme, inden det bliver helt mørkt.

En enig bestyrelse har derfor valgt, at vi bliver i Kirkehuset og selv betaler
huslejen. Derfor har vi desværre være nødsaget til at sætte det årlige kontingent
op med 50 kr., fra 150 kr. til 200 kr., allerede fra januar 2023.

Vi håber ikke, at nogle melder sig ud af OK Klubben af den grund. Prisen for mandagsmøder vil stadig være uændret 50 kr.

Efter nedlukningen, da coronaen var på sit højeste, har det været svært at kunne fylde Kirkehuset. Men det er blevet bedre. Vi ser frem til, at alle igen har lyst og mod på at være mange samlet.

Alle vores ture og rejser har været udsolgt.

Seks fra bestyrelsen har været til regionalmøde i Tåstrup, som var for klubberne øst for Storebælt. En rigtig god dag, hvor vi fik diskuteret OK Klubbernes fremtid, og en god snak med andre klubber.

Hvis I læser bagsiden af programmet vil I opdage, at Kurt ikke er nævnt. Det er desværre ikke en fejl da han har valgt at stoppe. Det er vi meget kede af, da han har gjort et meget stort arbejde for OK Klubben, og han har været en hel utrolig støtte for mig. Heldigvis var Børge hurtig til at påtage sig jobbet som kasserer. Og jeg er sikker , at Børge vil gøre alt for at leve op til alles forventninger.

Børge har hidtil stået for lyd og teknik sammen med Lennart. Fremover er det Lennarts job, hvilket han har styr på.

Benny vil fremover hjælpe mig med at lave program for mandagsmøderne samt vores ture.

”Udlandsrejse” vil jeg prøve at finde ud af med hjælp fra den samlede bestyrelse.

Tak til alle for året 2022 og til bestyrelse og hjælpere for et godt samarbejde hen over året.

Med dette ønskes alle et godt nytår og på gensyn i 2023.

Birgitte

 

Fra Formanden august 2022

Det har været dejligt igen at kunne holde vores mandagsmøder i foråret.
Klubbens 34 års fødselsdagsfest og årsmøde måtte vi flytte til den 9. april på grund af restriktioner.
Desværre var der nogle, som ikke kunne deltage, men så var der andre, som kunne komme.
Det er ikke altid let med de ”travle” pensionister.

Vi deltog også i OK Klubbernes landsmøde i maj måned i Odense.
Ved dette møde takkede Landsorganisationens formand Bente Steffensen gennem flere år af. Hun blev afløst af Flemming Brank, som er opvokset med OK Klubberne.
Det var hans forældre Thea Brank og Arne Ginge, der i 1969 startede den første OK Klub. Flemming er formand for OK Klubben på Frederiksberg og har tidligere været landsformand.

Det var trist at få meddelelsen, om at Gregers Nielsen pludselig var afgået ved døden. Gregers har i flere år været en af klubbens revisorer, hvilket han har gjort med stor dygtighed, og han vil blive savnet. I stedet har Bente Rasmussen sagt ja til at tage over.

Vi i bestyrelsen ønsker alle en fortsat god sommer, og håber at se rigtig mange til møderne i efteråret.

Birgitte

 

Fra Formanden januar 2022

Dejligt, at vi i efteråret har kunnet holde alle mandagsmøder, som vi havde planlagt. Det var rigtig dejligt at mødes igen, og vi kunne se, at der var mange, som havde ventet på at komme tilbage til en nogenlunde normal hverdag.

Vi fik igen del i nogle penge fra Ældreministeriet, så vi kunne lave nogle gratis arrangementer. Vi fik først bevillingen i september måned, og da havde vi planlagt hele efteråret, så det kneb med at finde ledige dage. Det lykkedes at finde en dag i uge 42, hvor vi spiste stegt flæsk i Bårse Samlingshus. Som sædvanlig havde Maria, Simon og deres personale sørget for god mad og fin betjening. En dejlig eftermiddag med 125 festglade mennesker og en fortræffelig underholdning med Pia Blichfeldt og Bo Rasmussen.

I december lavede vi to biografture i Bio Bernhard med spisning.

Der var ganske få ledige billetter tilbage, hvilket jeg tror skyldes, at der igen er et højt smittetal i vores kommune.

Efter sommerferien måtte vi desværre lukke vores bridgehold.

Der var flere, som var døde, og nogle var ikke så raske mere. Tove kæmpede til det sidste for at finde flere spillere og afløsere, men det var desværre håbløst. Tak til Tove for din indsats gennem årene.

Til gengæld er der godt gang i Whist og L’hombre.

Vi har igen i år fået tilskud dels fra kommunen og udlodningsmidlerne, men vi har også modtaget en donation fra Holger og Else Riis’ fond. Denne donation vil blive brugt til underholdningen til klubbens fødselsdagsfest i januar.

Tak til bestyrelse og hjælpere for godt samarbejde og nogle hyggelige snakke i året, der er gået.

Bestyrelsen håber, alle har haft en god jul, og vi ønsker alle et godt nytår og på gensyn i 2022.

Birgitte.

 

Fra Formanden 2-8-2021

Det er så dejligt at møde nogle af Jer ude i byen og få en snak.

Jeg havde glædet mig til at komme i gang med vores mandagsmøder i foråret, men det kunne vi jo ikke. Heldigvis fik jeg flyttet nogle af foredragene til efteråret.

Udlandsrejen til Tyskland og Schweitz havde jeg virkelig set frem til, men øv, den blev heller ikke til noget.

Heldigvis er der kommet nogle lempelser i restriktionerne,  så det lykkedes at få to busture til Orø, to biografforestillinger og to ture til Drejø. Det var rigtig dejligt, og det endte med at være gratis, da vi fik mulighed for at bruge resten af pengene fra sommerpakken 2020. På grund af en meget lang venteliste bestemte vi i bestyrelsen at bruge nogle af klubbens penge til en ekstra tur til Drejø.

Som det ser ud nu, vil vi ikke forlange tilmelding til møderne i Kirkehuset i efteråret, man kommer bare, som vi gjorde i  ”gamle dage”. Hvis der igen bliver forsamlingsforbud, vil jeg skrive det på vores hjemmeside og i Sydsjællands Tidende.

Coronapas eller negativ test regner vi ikke med skal fremvises til møderne, men tag det med, så er man på den sikre side.

Vi byder velkommen til vores nye medlem i bestyrelsen, Lennert Magnussen. Vi  håber, at han bliver glad for sit ”nye job”.

Vi har oplevet, at flere af vores medlemmer har skiftet adresse. Hvis I husker det, vil Kurt være rigtig glad, hvis I vil melde adresseændring.

Håber, at vi får nogle gode møder i efteråret, og at coronaen ikke får magten.

Birgitte.

 

Fra Formanden 4-1-2021

Flere aflysninger!

På grund af fortsatte restriktioner har kommunen lukket lokalerne i Aktivitesthuset bag Bio Bernhardt indtil 8. februar,
så der kan ikke spilles kort.
 
Udlandsrejsen til Tyskland og Schweiz  - 17. til 26. juni - må vi desværre aflyse.
Jeg har idag – 14. jan. - talt med Vitus rejser
og de kan kun se 2 måneder frem, og kunne ikke love at vi ville kunne komme afsted.
Personlig syntes jeg, at det vil være ærgerligt at glæde sig til en tur, som bliver aflyst et par uger forinden.
Vi håber på at 2022 bliver bedre, så vi kan komme på en udlandsrejse.
 
Mange hilsener
Birgitte

 

Fra Formanden 4-1-2021

Flere aflysninger!

Aflysning af kortspil
Vi må desværre aflyse kortspillet den 7. jan. og den 14. jan, da kommunen har lukket lokalerne på grund af corona.
Håber vi kan komme til at spille kort den 21. jan., men kontakt lige Tove, Vagn eller mig forinden, så du ikke går forgæves.
 
Mange hilsener
Birgitte

Fra Formanden 1-1-2021

Hilsen fra formanden

Det er med stor sorg, at vi i efteråret har måttet sige farvel til Jens Clausen efter et længere sygeforløb. Desværre havde vi kun glæde af at have Jens i bestyrelsen i 2 år.

Det blev en brat nedlukning i foråret, men det var så heldigt, at de foredragsholdere, som skulle komme alle blev flyttet til efteråret, ligesom forårsturen til Orø er flyttet til foråret 2021.

Vi startede op i september med mandagsmøderne i Kirkehuset, men på en noget anderledes måde. Der blev indført tilmelding på grund af forsamlingsforbuddet på 50 personer. Vi måtte ikke synge, hvilket jeg ved, at mange virkelig savner. Det var også lidt mere besværligt med servering af kaffe og kage, men det gik fint, da vi først havde prøvet det et par gange. Salen var fyldt til alle møder, og vi siger tak, fordi I er så trofaste. Desværre var vi nød til at lave ventelister, også her siger vi tak for Jeres tålmodighed.

MEN så i oktober kom regeringen med nye restriktioner, og vi valgte at holde en laaaaang juleferie. Alle mandagsmøder, vores fødselsdagsfest og årsmøde blev aflyst. Heldigvis lykkedes det også her at få foredragsholderne flyttet til senere tidspunkter.

Bemærk at fremover skal der tilmelding til mandagsmøderne, og her i programmet står til hvem og hvornår. Er man tilmeldt, men bliver forhindret i sidste sekund bedes man venligst melde fra, da der sandsynligvis vil være en venteliste.

 Lige inden sommerferien fik OK Klubberne i Danmark 4 millioner af regeringens sommerpakke. Disse penge blev delt til klubberne efter antal medlemmer og skulle bruges inden udgang af 2020. Vi gik straks i gang med at være kreative, og lavede to ens ture ud i det blå og en tur til Næstved Automobilmuseum. Der var planlagt flere arrangementer, som ikke kunne blive gennemført på grund af forsamlingsforbuddet.

I skrivende stund er OK Klubbernes landsformand i forhandlinger med ældreministeriet, og det er lige blevet meldt ud, at perioden er forlænget til 1. april 2021, så nu venter vi på at forsamlingsforbuddet hæves fra 10 personer til mindst 50 personer, inden vi laver nogle gratis arrangementer.

Vi i bestyrelsen glæder os til at det igen bliver normale tider, og hyggen i OK Klubben kan vende tilbage. Håber alle har haft en god jul og med ønsket om et godt nytår til alle sender bestyrelsen de bedste hilsener og på gensyn i 2021.

Birgitte

Fra Formanden 2-7-2019

Hilsen fra formanden

Tak for tilslutningen til forårets mandagsmøder, det giver os i bestyrelsen ny energi til at lave nogle møder til efteråret.
Vores rejser og ture i 2019 er alle udsolgte, så det giver os også mod på at fortsætte i nogenlunde samme gænge i 2020. Herom kan læses i programmet.
Som noget nyt prøver vi at flytte vores sommertur i 2020 til sidst i september, hvor vi så håber, at fuglene ved Vadehavet også er klar over, at nu kommer OK Klubben fra Præstø.
Vi har i adskillige år holdt vores mandagsmøder i lige uger, men fra 2020 vil det være muligt for os at flytte rundt, så vi nogle gange kan bruge de ulige uger. Det vil vi nok benytte os af, således at der ikke kommer så lang tid mellem møderne bl.a. omkring efterårsferien og påsken. Det er også derfor, at vi har mulighed for at lave en tur i september.
Håber, at I synes godt om efterårets program og har lyst til at komme.

På gensyn.

Birgitte

Fra Formanden 23-7-2018

Hilsen fra formanden

Forårets mandagsmøder har været godt besøgt, dog har der til et par møder ikke været så mange, som vi havde regnet med. Vi går ud fra at vejret har haft en del af skylden. Nu er så programmet for efteråret udkommet, og vi prøver på at gøre det så afvekslende som muligt.

Først på året valgte Tove Petersen at udtræde af bestyrelsen efter mange år. Tak til Tove for din store indsats gennem årene og samtidig tak, fordi du stadig vil stå for bridgeholdet. Det er vi meget taknemmelige for.

I stedet for Tove byder vi Susanne Jensen velkommen i bestyrelsen. Vi glæder os til at arbejde sammen med dig, og vi håber, at du bliver glad for jobbet.

Den 25. maj 2018 trådte en ny lov i kraft – persondataloven. Den rammer også OK Klubben, da vi har medlemmernes adresser, telefonnummer og fødselsdag. Disse medlemslister er forsvarligt gemt på kassererens computer. Hvis et medlem melder sig ud af klubben bliver man omgående slettet. Hvis et medlem ikke betaler kontingent, kontakter kassereren vedkommende og aftaler nærmere. Hvis ikke kontingentet bliver betalt slettes vedkommende efter 6 måneder og alle data er væk. På denne måde skulle vi overholde reglerne.

På gensyn til et spændende efterår.

Birgitte

Fra Formanden 28-11-17

På mødet den 27. nov. sagde jeg, at der allerede er seniorbio den 19. JANUAR 2018, denne er aflyst, da der skal lægges nye lofter i bio Bernhard.

Forårsturen til Korsbæk på Bakken bliver den 8. maj 2018.

Sommerturen til Ærø bliver den 13. og 14. august 2018.

Første møde efter juleferien bliver 5. februar 2018.

HUSK fødselsdagsfest og årsmøde den 20. januar 2018 - tilmelding til Kurt.

Alle ønskes en glædelig jul og et godt nytår.

Mange hilsener
Birgitte

Fra Formanden efteråret 2017

Så er vi klar til at tage hul på efterårets program. Vi i bestyrelsen håber, at efteråret vil vise lige så stort et fremmøde til vores møder, som vi havde i foråret. Det er jo vores løn for arbejdet.

Kommunen har forlænget vores lejemål i Kirkehuset, så vi kan blive der i 2018, hvilket vi er glade for.

Allerede i januar skete der lidt rokeringer i bestyrelsen, da Ena igen fremkom med sit ønske om at vige posten som næstformand på grund af meget arbejde i Allerslev Idrætsforening og Roskilde Dyrskue.
Det var så heldigt, at Benny Ottosen gerne ville tage den post, hvilket jeg er sikker på, Benny vil være god til - jeg skal bare lære, at give ting fra mig.

Efterfølgende har Ena og Tove byttet job, så Ena er blevet sekretær og Tove overtager bl.a. vask af duge.

Også i kortklubben er der sket ændringer.
På grund af svigtende helbred har Bodil Richardt ønsket ikke længere at styre bridgespillerne, så Tove Petersen har taget over.
Tak til Bodil for mange års arbejde.

Der er kommet ønsker om opstart af et L’hombre hold, så det prøver vi. Vagn Jacobsen, som er tovholder for whistspillerne, vil også være kontakten til L’hombrespillerne.

På gensyn til nogle spændende møder i efteråret.
Birgitte

Hilsen fra Formanden

Godt nytår og tak til alle for et godt år i OK Klubben.

Vi har haft nogle gode møder i Kirkehuset med en rigtig god tilslutning.

Gennemsnittet for alle møder i 2016 har været 88 personer, hvilket er meget flot.
På vores forårstur til Jægerspris Slot og sommerturen til Fredensborg var det med fyldte busser. Desværre var der ventelister – det er jo et luksusproblem – men trist altid at vide, at der var nogle, som gerne ville have været med. For at lave en ekstra tur, skal ventelisterne være på min. 35 personer.

Udlandsrejsen til Slovakiet og Tatrabjergene forløb også godt og med en fuld udsolgt bus.

Whistholdet har fået et par spillere mere, så de er nu 18, mens bridgeholdet har haft en mindre tilbagegang. De er nu 14, så hvis nogle har lyst, er de meget velkomne. Seniordansen kom ikke i gang, da der kun var 8. Ifølge aftale med Carrie Cederby lukkede vi holdet, men vi prøver at starte det op igen til september 2017.

Kommunen har lejet Kirkehuset til os hele 2017, hvilket vi er meget glade for. Vi sidder tæt, og jeg ved også godt, at der er nogle, som bliver væk fra vores møder, fordi de synes, at vi sidder for tæt. Der er ikke lige i øjeblikket noget andet sted i Præstø, hvor vi kan være så mange mennesker. Nogle har foreslået ”hjerterummet” i Multicentret, som er rigtig godt til musikunderholdning, men til foredrag kan det ikke bruges.

Tak til bestyrelsen, hjælperne og alle, som gør et arbejde for at OK Klubben Præstøkan fungere.Tak til medlemmerne, fordi I møder op til vores engagementer, ture og rejser.

Birgitte

Hilsen fra Formanden

Tiden flyver og nu er programmet for efteråret 2016 på plads. Kommunen har lejet Kirkehuset til vores mandagsmøder resten af 2016.
Vi er meget glade for at være i Kirkehuset, så vi håber at kommunen også vil leje det til os i 2017.

I forbindelse med Lions Clubs jubilæum havde vi søgt om økonomisk støtte til udskift af vores godt slidte højskolesangbøger.
Vi var så heldige at modtage 11.000 kr. til hjælp til indkøb af 90 nye højskolesangbøger.
Beløbet slog ikke helt til, så vi brugte også af klubbens penge, men den lokale boghandler – Poul Smolke – gav også en pæn rabat. Tusind tak til Lions og boghandleren.

Også i foråret har vi fået et nyt bestyrelsesmedlem, da Grete Jensen har sat sit hus til salg, og så snart det er solgt flytter Grete til Jylland.
Ny i bestyrelsen er Benny Ottosen, som sammen med Lene er flyttet til Præstø for ca. 2 år siden fra Falster.

Velkommen til Benny og jeg håber, at du bliver rigtig glad for dit arbejde i bestyrelsen.

Som I kan se bliver fødselsdagsfesten og årsmødet også i 2017 holdt i Bårse Samlingshus. Vi syntes, at det er et dejligt sted, og hvis der er nogle, som har problemer med transporten, skal I sige det til mig, så finder vi en løsning. Sidste gang var der flere, som havde sagt, at de havde plads i bilen, men jeg har på fornemmelsen, at I finder ud af det selv.

Håber på at I syntes godt om efterårets program, så møderne bliver ligeså velbesøgte som møderne i foråret.

Birgitte

Fra Formanden

Så er vi på vej ind i efteråret 2015 og med et nyt program. Møderne i foråret har været godt besøgt, vi har i gennemsnit været 85 personer hver gang, hvilket er meget fint. Alt dette kan ikke lade sig gøre uden at bestyrelsen og hjælpere har ydet et godt arbejde. Tusind tak for det, og tak til Jer, som er så trofaste at komme.

Først på sommeren meddelte Lissi Leth-Nissen at hun havde besluttet at stoppe som kasserer og træde ud af bestyrelsen. Der er mange ting, bl.a. familien, som Lissi syntes, at hun har forsømt, da arbejdet som kasserer har taget en del af hendes tid. Jeg har fuld forståelse for hendes beslutning, og kan kun sige, at Lissi har gjort et meget stort arbejde for OK Klubben i de 12 år, hun har været i bestyrelsen.
Tusind tak Lissi for det store arbejde, du har gjort. Regner med at vi på et tidspunkt alle kan få mulighed for at sige tak til dig.

Kurt Hansen, som har været i bestyrelsen i godt 3 år, har sagt ja til at overtage kassererposten. Det er jeg rigtig glad for, og jeg er helt sikker på, at han vil være ligeså god og omhyggelig til det arbejde, som Lissi har været.
Jeg vil byde Kurt velkommen til det nye job.

Vores fødselsdagsfest og årsmøde har vi besluttet at holde i Baarse Samlingshus. På skolen skal vi selv gøre alt arbejdet – bordene tager pedellerne op til os og stiller i gangen, men vi skal selv samle dem og sætte dem op, hente stole i kælderen m.m. Det er tunge ting at slæbe på, og vi er ikke blevet yngre – selv om vi ser sådan ud. Da vi skal leje porcelæn, bestik m.m. kan festen holdes til samme pris i Baarse.

Problemet er så transporten derud. Jeg har fået et tilbud fra Fladså Turistfart på transport, men det ville kost godt 3.000 kr. for én bus, så det takkede jeg nej til.
Der kører bus fra Rutebilstationen hver time om lørdagen, og som det ser ud lige nu, kører den mod Næstved kl. 12.01. Den vil så være i Baarse 10 minutter over 12, så det vil kunne lade sige gøre.

INGEN må blive hjemme på grund af transporten, så skal du/I sige det til mig, og vi må sammen finde en løsning. Dem som kører selv og har ledige pladser i deres bil, må også gerne komme og sige det til mig. Jeg vil så prøve at lave noget samkørsel.

Birgitte