Formandsnyt

Fra Formanden 2-7-2019

Hilsen fra formanden

Tak for tilslutningen til forårets mandagsmøder, det giver os i bestyrelsen ny energi til at lave nogle møder til efteråret.
Vores rejser og ture i 2019 er alle udsolgte, så det giver os også mod på at fortsætte i nogenlunde samme gænge i 2020. Herom kan læses i programmet.
Som noget nyt prøver vi at flytte vores sommertur i 2020 til sidst i september, hvor vi så håber, at fuglene ved Vadehavet også er klar over, at nu kommer OK Klubben fra Præstø.
Vi har i adskillige år holdt vores mandagsmøder i lige uger, men fra 2020 vil det være muligt for os at flytte rundt, så vi nogle gange kan bruge de ulige uger. Det vil vi nok benytte os af, således at der ikke kommer så lang tid mellem møderne bl.a. omkring efterårsferien og påsken. Det er også derfor, at vi har mulighed for at lave en tur i september.
Håber, at I synes godt om efterårets program og har lyst til at komme.

På gensyn.

Birgitte

Fra Formanden 23-7-2018

Hilsen fra formanden

Forårets mandagsmøder har været godt besøgt, dog har der til et par møder ikke været så mange, som vi havde regnet med. Vi går ud fra at vejret har haft en del af skylden. Nu er så programmet for efteråret udkommet, og vi prøver på at gøre det så afvekslende som muligt.

Først på året valgte Tove Petersen at udtræde af bestyrelsen efter mange år. Tak til Tove for din store indsats gennem årene og samtidig tak, fordi du stadig vil stå for bridgeholdet. Det er vi meget taknemmelige for.

I stedet for Tove byder vi Susanne Jensen velkommen i bestyrelsen. Vi glæder os til at arbejde sammen med dig, og vi håber, at du bliver glad for jobbet.

Den 25. maj 2018 trådte en ny lov i kraft – persondataloven. Den rammer også OK Klubben, da vi har medlemmernes adresser, telefonnummer og fødselsdag. Disse medlemslister er forsvarligt gemt på kassererens computer. Hvis et medlem melder sig ud af klubben bliver man omgående slettet. Hvis et medlem ikke betaler kontingent, kontakter kassereren vedkommende og aftaler nærmere. Hvis ikke kontingentet bliver betalt slettes vedkommende efter 6 måneder og alle data er væk. På denne måde skulle vi overholde reglerne.

På gensyn til et spændende efterår.

Birgitte

Fra Formanden 28-11-17

På mødet den 27. nov. sagde jeg, at der allerede er seniorbio den 19. JANUAR 2018, denne er aflyst, da der skal lægges nye lofter i bio Bernhard.

Forårsturen til Korsbæk på Bakken bliver den 8. maj 2018.

Sommerturen til Ærø bliver den 13. og 14. august 2018.

Første møde efter juleferien bliver 5. februar 2018.

HUSK fødselsdagsfest og årsmøde den 20. januar 2018 - tilmelding til Kurt.

Alle ønskes en glædelig jul og et godt nytår.

Mange hilsener
Birgitte

Fra Formanden efteråret 2017

Så er vi klar til at tage hul på efterårets program. Vi i bestyrelsen håber, at efteråret vil vise lige så stort et fremmøde til vores møder, som vi havde i foråret. Det er jo vores løn for arbejdet.

Kommunen har forlænget vores lejemål i Kirkehuset, så vi kan blive der i 2018, hvilket vi er glade for.

Allerede i januar skete der lidt rokeringer i bestyrelsen, da Ena igen fremkom med sit ønske om at vige posten som næstformand på grund af meget arbejde i Allerslev Idrætsforening og Roskilde Dyrskue.
Det var så heldigt, at Benny Ottosen gerne ville tage den post, hvilket jeg er sikker på, Benny vil være god til - jeg skal bare lære, at give ting fra mig.

Efterfølgende har Ena og Tove byttet job, så Ena er blevet sekretær og Tove overtager bl.a. vask af duge.

Også i kortklubben er der sket ændringer.
På grund af svigtende helbred har Bodil Richardt ønsket ikke længere at styre bridgespillerne, så Tove Petersen har taget over.
Tak til Bodil for mange års arbejde.

Der er kommet ønsker om opstart af et L’hombre hold, så det prøver vi. Vagn Jacobsen, som er tovholder for whistspillerne, vil også være kontakten til L’hombrespillerne.

På gensyn til nogle spændende møder i efteråret.
Birgitte

Hilsen fra Formanden

Godt nytår og tak til alle for et godt år i OK Klubben.

Vi har haft nogle gode møder i Kirkehuset med en rigtig god tilslutning.

Gennemsnittet for alle møder i 2016 har været 88 personer, hvilket er meget flot.
På vores forårstur til Jægerspris Slot og sommerturen til Fredensborg var det med fyldte busser. Desværre var der ventelister – det er jo et luksusproblem – men trist altid at vide, at der var nogle, som gerne ville have været med. For at lave en ekstra tur, skal ventelisterne være på min. 35 personer.

Udlandsrejsen til Slovakiet og Tatrabjergene forløb også godt og med en fuld udsolgt bus.

Whistholdet har fået et par spillere mere, så de er nu 18, mens bridgeholdet har haft en mindre tilbagegang. De er nu 14, så hvis nogle har lyst, er de meget velkomne. Seniordansen kom ikke i gang, da der kun var 8. Ifølge aftale med Carrie Cederby lukkede vi holdet, men vi prøver at starte det op igen til september 2017.

Kommunen har lejet Kirkehuset til os hele 2017, hvilket vi er meget glade for. Vi sidder tæt, og jeg ved også godt, at der er nogle, som bliver væk fra vores møder, fordi de synes, at vi sidder for tæt. Der er ikke lige i øjeblikket noget andet sted i Præstø, hvor vi kan være så mange mennesker. Nogle har foreslået ”hjerterummet” i Multicentret, som er rigtig godt til musikunderholdning, men til foredrag kan det ikke bruges.

Tak til bestyrelsen, hjælperne og alle, som gør et arbejde for at OK Klubben Præstøkan fungere.Tak til medlemmerne, fordi I møder op til vores engagementer, ture og rejser.

Birgitte

Hilsen fra Formanden

Tiden flyver og nu er programmet for efteråret 2016 på plads. Kommunen har lejet Kirkehuset til vores mandagsmøder resten af 2016.
Vi er meget glade for at være i Kirkehuset, så vi håber at kommunen også vil leje det til os i 2017.

I forbindelse med Lions Clubs jubilæum havde vi søgt om økonomisk støtte til udskift af vores godt slidte højskolesangbøger.
Vi var så heldige at modtage 11.000 kr. til hjælp til indkøb af 90 nye højskolesangbøger.
Beløbet slog ikke helt til, så vi brugte også af klubbens penge, men den lokale boghandler – Poul Smolke – gav også en pæn rabat. Tusind tak til Lions og boghandleren.

Også i foråret har vi fået et nyt bestyrelsesmedlem, da Grete Jensen har sat sit hus til salg, og så snart det er solgt flytter Grete til Jylland.
Ny i bestyrelsen er Benny Ottosen, som sammen med Lene er flyttet til Præstø for ca. 2 år siden fra Falster.

Velkommen til Benny og jeg håber, at du bliver rigtig glad for dit arbejde i bestyrelsen.

Som I kan se bliver fødselsdagsfesten og årsmødet også i 2017 holdt i Bårse Samlingshus. Vi syntes, at det er et dejligt sted, og hvis der er nogle, som har problemer med transporten, skal I sige det til mig, så finder vi en løsning. Sidste gang var der flere, som havde sagt, at de havde plads i bilen, men jeg har på fornemmelsen, at I finder ud af det selv.

Håber på at I syntes godt om efterårets program, så møderne bliver ligeså velbesøgte som møderne i foråret.

Birgitte

Fra Formanden

Så er vi på vej ind i efteråret 2015 og med et nyt program. Møderne i foråret har været godt besøgt, vi har i gennemsnit været 85 personer hver gang, hvilket er meget fint. Alt dette kan ikke lade sig gøre uden at bestyrelsen og hjælpere har ydet et godt arbejde. Tusind tak for det, og tak til Jer, som er så trofaste at komme.

Først på sommeren meddelte Lissi Leth-Nissen at hun havde besluttet at stoppe som kasserer og træde ud af bestyrelsen. Der er mange ting, bl.a. familien, som Lissi syntes, at hun har forsømt, da arbejdet som kasserer har taget en del af hendes tid. Jeg har fuld forståelse for hendes beslutning, og kan kun sige, at Lissi har gjort et meget stort arbejde for OK Klubben i de 12 år, hun har været i bestyrelsen.
Tusind tak Lissi for det store arbejde, du har gjort. Regner med at vi på et tidspunkt alle kan få mulighed for at sige tak til dig.

Kurt Hansen, som har været i bestyrelsen i godt 3 år, har sagt ja til at overtage kassererposten. Det er jeg rigtig glad for, og jeg er helt sikker på, at han vil være ligeså god og omhyggelig til det arbejde, som Lissi har været.
Jeg vil byde Kurt velkommen til det nye job.

Vores fødselsdagsfest og årsmøde har vi besluttet at holde i Baarse Samlingshus. På skolen skal vi selv gøre alt arbejdet – bordene tager pedellerne op til os og stiller i gangen, men vi skal selv samle dem og sætte dem op, hente stole i kælderen m.m. Det er tunge ting at slæbe på, og vi er ikke blevet yngre – selv om vi ser sådan ud. Da vi skal leje porcelæn, bestik m.m. kan festen holdes til samme pris i Baarse.

Problemet er så transporten derud. Jeg har fået et tilbud fra Fladså Turistfart på transport, men det ville kost godt 3.000 kr. for én bus, så det takkede jeg nej til.
Der kører bus fra Rutebilstationen hver time om lørdagen, og som det ser ud lige nu, kører den mod Næstved kl. 12.01. Den vil så være i Baarse 10 minutter over 12, så det vil kunne lade sige gøre.

INGEN må blive hjemme på grund af transporten, så skal du/I sige det til mig, og vi må sammen finde en løsning. Dem som kører selv og har ledige pladser i deres bil, må også gerne komme og sige det til mig. Jeg vil så prøve at lave noget samkørsel.

Birgitte

Hilsen fra Formanden

Så er der allerede gået et år mere, og vi skal til at skrive 2015.

Også 2014 har været et år med mange OK oplevelser. Nogle velbesøgte mandagsmøder, en forårstur til Lolland, en sommertur til Kalundborg og en rejse til Rügen.

Opstart af et cykelhold har vist sig at være en god ide. Man kan bare komme og cykle med. Hvis jeg tæller op, vil jeg tro, at hvis alle kom, vil vi være 20, og det synes jeg er flot.

Vores nye Multicenter blev indviet i september. Jeg synes, at det er blevet et dejligt sted, og jeg håber, at flere og flere vil komme der. Nu kommer jeg der næsten hver dag, og jeg møder flere og flere mennesker nede i cafeområdet. Folk kan jo gå ind og købe en kop kaffe, et stykke kage, et stykke smørrebrød eller blot en tår at drikke. Der kan også købes varm mad, som blot skal bestilles inden kl. 9 samme dag. Caféen drives af Fælleskøkkenet i Vintersbølle indtil kl. 14, herefter tager Carsten Petersen – den nye forpagter – over, og der er åbent til kl. 20.

Folk i vores alder får desværre ofte problemer med syn og hørelse, derfor mener jeg ikke, at vi kan være i de lokaler, som er beregnet til møder. Der er ikke noget højttaleranlæg med teleslynge. Der er en projekter til visning af billeder og film, men den sidder i den ene ende af lokalet, så kun halvdelen vil kunne se.

Det er derfor glædeligt, at menighedsrådet har sagt ja til en forlængelse af vores leje af Kirkehuset, og kommunen har lovet at betale husleje og rengøring for år 2015. Menighedsrådet er indstillet på længere lejemål, men kommunen tager et år ad gangen. Vi skal jo helst støtte de forretninger, som er i Præstø, men alligevel har vi valgt at købe kager fra bageren i Bårse. Ikke fordi vi var utilfredse med SuperBest, men for at prøve noget andet.

Hvert år mister vi medlemmer på grund af dødsfald. Normalt omtales dette ikke i vort program, ikke fordi jeg ikke vil, men jeg kunne komme til at glemme nogen. En undtagelse vil jeg gøre i dette program. I november 2014 sagde vi farvel til Else Riis, som døde i alder af næsten 103 år.
Else Riis havde oprettet testamente og på den måde tilgodeset OK-klubben Præstø med et pengebeløb.
Hun har ikke bestemt, hvordan beløbet skal bruges, så det er op til bestyrelsen. Vi har god tid til at tænke over det, da beløbet først vil komme til udbetaling, når boet er gjort op.

Tak til bestyrelsen, hjælperne, ja Jer alle sammen for et godt samarbejde og et godt OK år 2014. Vi ses i 2015.

Birgitte