Formandsnyt

Hilsen fra den fungerende formand - Juni 2024

Den fungerende formand skriver:

Kære medlemmer af OK klubben i Præstø.

Vi vil hermed byde jer velkommen til anden halvdel af 2024, hvor vi har en række spændende foredragsholdere til mandagsmøderne.

Vi skal høre om: Danske hospitalsklovne, flyverhistorier, privatejede hospitalsskibe, flugt over Østersøen, Island rundt med traktor og campingvogn, og som det sidste afsluttes efteråret med juleunderholdning.
Jo, der er en række spændende møder i efteråret at se frem til.

I februar deltog Benny og Hanne i et ”krisemøde” i landsorganisationen (LO). Det var LO, der havde indkaldt til dette møde med henblik på LO’s fremtid. Der manglede medlemmer til bestyrelsen, idet den tidligere formand måtte trække sig pga. sygdom. Desuden ønskede Bente Steffensen, der har haft skiftende poster gennem tiden, heller ikke at fortsætte.

Heldigvis var der stor tilslutning og opbakning til, at organisationen kunne fortsætte.

Den 5. og 6. april 2024 var der delegeretmøde i Odense. Her deltog Susanne og Bente.
Det er jo sådan, at de enkelte klubber skal deltage i delegeretmøderne for at få del i udlodningsmidlerne.

Der blev valgt nye bestyrelsesmedlemmer til erstatning for dem, der afgik.

Det er Steen Asmussen fra OK-Sønderborg, der er blevet ny formand.

Bente Steffensen, der også afgik fra bestyrelsen efter ikke mindre end 52 års arbejde i OK klubberne, er blevet æresmedlem i OK klubberne.

Mens disse linjer skrives, er der forlydender om en ny ældrereform, hvor Ældreministeren siger: ”et tæt sammenspil med pårørende, lokale fællesskaber og civilsamfundet skal være de bærende værdier i den nye ældrelov.” Nu må vi se, hvad det indebærer.

Ved årsskiftet havde vi en tilbagegang i medlemsantallet her i Præstø. Dette er heldigvis ændret, så vi nu igen oplever fremgang i antallet af medlemmer.

Vi har droppet ”forårsturen” i 2025. I stedet er der arrangeret en ”blomstertur” til Holland, hvor man kan nyde det Hollandske forår.
Se mere om turen i vores efterårsprogram eller Vitus’ fulde program.

Med disse ord siger vi På gensyn i sensommeren 2024.

Benny