Seniordans

Seniordansen begynder efter sommerferien
onsdag den 18. september kl. 14 – 16 i dansesalen i Præstø Multicenter,
og sidste dansedag inden jul er onsdag den 27. november 2019.
Der danses ikke i efterårsferien – onsdag den 16. oktober 2019.

Første dansedag efter juleferien er onsdag den 22. januar 2020.

Det er et par fornøjelige timer, hvor der bl.a. danses kredsdanse, rækkedanse og enkelte pardanse i et moderat tempo, hvor alle kan være med.
Kom gerne alene, da der ikke kræves nogen dansepartner.

Medbring noget at drikke til pauserne og skiftesko.

På gensyn Carrie Cederbye